Vizualizácie

12/2019

09/2019

07/2018 Spevnené vonkajšie plochy

06-07/2018 Ukončovanie detailov

05/2018 Vonkajšie úpravy

05/2018 Finalizáica fasád

05/2018 Finalizácia interiéru

04/2018 Kompletáž elektroinštalácie, zábradlí balkónov, výťah, hydranty

03/2018 Dokončovanie omietok, maliarských prác

02/2018 Vymaľovanie interiérov

01/2018 Práce- chodby, strecha

12/2017 Finalizácia omietok a poterov

11/2017 Omietky a vnútorné rozvody

10/2017 - Ukončenie prác na fasáde

09/17 - Dokončovacie práce na fasáde

08/17 - Realizácia vnútorných rozvodov

07/17 - Realizácia fasád

Hrubá stavba

Stránka je chránená autorskými právami. Na stránke umiestnené materiály, textové alebo obrazové, je možné použiť len s písomným súhlasom spoločnosti EZ group, s.r.o. ©2016 EZ group s.r.o. All rights reserved.