Spôsob financovania

KROK 1  - Vyberiete si svoj byt a uzavrieme s Vami zmluvu o dielo, v zmysle ktorej uhradíte 1.splátku vo výške 10% z celkovej kúpnej ceny bytu.

KROK 2 - Po kolaudácii a úhrade 2.splátky, vo výške zostávajúcich 90% z kúpnej ceny bytu, uzavrieme s Vami zmluvu o prevode a následne Vám prevedieme byt do Vášho vlastníctva.

Hypotekárny partner

S ohľadom na nami zvolený spôsob financovania, zabezpečujúceho absolútny komfort a istotu pre klienta, si môžete dohodnúť ľubovoľnú banku na financovanie Vašej poslednej po-kolaudačnej platby. Keďže termín tejto platby je očakávaný až v druhej polovici tohto roku, nezazmluvnili sme zatiaľ spoluprácu so žiadnym finančným partnerom, ale s dostatočným časovým predstihom pred termínom platby Vám v prípade záujmu, zabezpečíme partnera, ktorý Vám pomôže, osloví banky, a pripraví pre Vás tu najvýhodnejšiu ponuku.

Stránka je chránená autorskými právami. Na stránke umiestnené materiály, textové alebo obrazové, je možné použiť len s písomným súhlasom spoločnosti EZ group, s.r.o. ©2016 EZ group s.r.o. All rights reserved.